POZOR!
Pred vyšetrením dieťaťa s horúčkou (teplotou nad 38°) alebo s kašľom pretrvávajúcim viac ako 7 dní, je potrebné sa preukázať negatívnym antigénovým testom nie starším ako 48 hodín.
Pred vyšetrením sa treba telefonicky nahlásiť.
tel. č. 048/412 63 10

Cenník

zdravotníckych výkonov

Galéria

Naša ambulanica

O nás

Informácie o nás

Kontakt

a kedy sme tu pre Vás

O nás

V našej ambulancii,

poskytujeme liečebnú a preventívnu lekársku starostlivosť pre deti a dorast do 28. roku života.

Ambulancia sa nachádza

na ulici Terézie Vansovej č.2 v Banskej Bystrici. V bezprostrednej blízkosti sa nachádza lekáreň Slnečnica s kompletným detským sortimentom, krčno - nosno - ušná ambulancia a ortopedická ambulancia.

Poskytujeme kompletnú zdravotnú starostlivosť

aj cudzím štátnym príslušníkom do 28. roku života, poisteným v Union poistovni a.s. V našej starostilivosti máme deti umiestnené v pestúnskych – profesionálnych rodinách a ťažko zdravotne postihnuté deti v detskom domove.

Ordinačné hodiny

Od 12:00 do 13:00 obedňajšia prestávka.

Pondelok 7:00 - 12:00 Ambulancia pre chorých
13:00 - 15:00 Poradňa podľa objednania
Utorok 7:00 - 12:00 Preventívne prehliadky a očkovania podľa objednania
13:00 - 17:00 Ambulanica pre chorých
Streda 7:00 - 12:00 Ambulancia pre chorých
13:00 - 15:00 Poradňa podľa objednania
Štvrtok 7:00 - 12:00 Ambulancia pre chorých
13:00 - 15:00 Preventívne prehliadky a očkovania podľa objednania
Piatok 7:00 - 12:00 Ambulancia pre chorých
  • Na odbery krvi je vhodné sa dopredu objednať.
  • Telefonické konzultácie poskytujeme len po 10:00 hodine.
  • Ambulantná pohotovostná služba prvej pomoci: DFNsP, Nám. Ľ. Svobodu 1, Banská Bystrica, tel.č.: +421 48 472 65 99


Zmluvné poisťovne:


Cenník

Výkony nehradené zdravotnou poisťovňou - hradí pacient.

Platný od 01. 04. 2015

1. Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 18 €
2. Potvrdenie o zdravotnom stave na brigády a detské tábory 2 €
3. Potvrdenie na registračný športový preukaz 2 €
4. Potvrdenie spôsobilosti na štúdium na športovej škole 2 €
5. Potvrdenie o zdravotnom stave do predškolského zariadenia 2 €
6. Potvrdenie o spôsobilosti na stredoškolské štúdium 2 €
7. Potvrdenie o spôsobilosti na vysokoškolské štúdium 2 €
8. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia v slovenčine 10 €
9. Výpis zo zdravotnej dokumentácie pred cestou do zahraničia v cudzom jazyku 20 €
10. Vystavenie zdravotného preukazu 5 €
11. Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poistenie 6 €
12. Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodičov pre účely pedagogicko-psychologickej poradne 2 €
13. CRP vyšetrenie zápalového markeru 5 €
14. Posudok na strelné zbrane 28 €
15. Ošetrenie nekapitovaného pacienta zo zahraničia 10 €
16. Oneskorené nahlásenie zmeny poisťovne, za mesiac omeškania 5 €
17. Nastreľovanie náušníc (+ jeden pár náušníc) 25 €
18. Klasická aplikácia náušníc 10 €

Nadštandartné výkony a služby

  • Klasické prepichovanie ušiek a založenie náušníc.
  • Nastreľovanie náušníc.
  • Od 6 mes. veku dieťaťa zabezpečujeme Fluoridové tbl.

Forma platby :

  1. Poštovou poukážkou na číslo účtu :IBAN : SK35 0200 0000 0031 9530 0858 BIC : SUBASKBX
  2. Formou daru: Podľa § 12 ods. 7 písm. b. (Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 595/2003 Z.z.”) : „Predmetom dane, nie je príjem získaný darovaním alebo dedením.” Právnická osoba daň z daru neplatí.Kontaktný formulár

ssssssss

Naša adresa:

PEDIATRIA SH s.r.o.
T.Vansovej č.2
974 01 Banská Bystrica

MUDr. Stella Gajdošová (Herková)

sestra : Renáta Šedibová

tel : +421 484 126 310